Normverktyget

Region Sörmlands vision är att vara den öppna regionen. Det innebär att alla människor har lika rättigheter och bemöts utifrån sina egna förutsättningar. En utgångspunkt för att nå visionen är att arbeta med värdegrundsfrågor och synliggöra normer. För att möjliggöra detta på arbetsplatser har "Normverktyget" tagits fram. Det är tänkt att användas för att hålla samtalet om normer och värderingar levande på arbetsplatsen. Region Sörmlands Normverktyg är en vidareutveckling av Västra Götalandsregionens "Tolv normfrågor att prata om på jobbet".

Normverktyget består av frågekort och länkar till filmer som kan användas för att få igång diskussioner. Det finns även instruktion och tips på hur du kan använda dig av normverktyget samt en förteckning över fördjupningsmaterial!

Region Sörmlands Hållbarhetsprogram

Uppdaterat: 9 november 2020
NZNH