Normverktyget logotyp

Normverktyget

Region Sörmlands vision är att vara den öppna regionen. Det innebär att alla människor har lika rättigheter och bemöts utifrån sina egna förutsättningar. En utgångspunkt för att nå visionen är att arbeta med värdegrundsfrågor och synliggöra normer.

För att möjliggöra detta på arbetsplatser har "Normverktyget" tagits fram. Det är tänkt att användas för att hålla samtalet om normer och värderingar levande på arbetsplatsen. Region Sörmlands Normverktyg är en vidareutveckling av Västra Götalandsregionens "Tolv normfrågor att prata om på jobbet".

Kom igång med normverktyget

Öppna normverktyget via denna länk

Tänk på att när du öppnar Normverktyget i webbläsaren Edge så öppnas inte länkar du klickar på i en ny flik, så du måste använda tillbaka-knappen i webbläsaren för att komma tillbaka till Normverktyget från filmen. För att öppna en länk i en ny flik kan du hålla in ctrl/control på tangentbordet samtidigt som du klickar på länken/knappen.

Du kan även tillfälligt spara ner PDF:en på din dator och öppna med Adobe Reader.

Utskriftsvänlig version

Det finns även en utskriftsvänligare version av normverktyget där länkar till filmerna är borttagna från frågekorten.

Utskriftsvänlig version av normverktyget

Kontakt

Har du frågor gällande normverktyget kan du kontakta manskaligarattigheter@regionsormland.se.

Uppdaterat: 3 juni 2024
UMX4