Samverkansstrukturen för socialtjänst och vård

Sörmlands samverkansstruktur för socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utvecklingsarbete mellan Region Sörmland och länets kommuner

 

 

Samverkansstrukturen samverkar kring socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utvecklingen sker genom  evidensbaserad praktik anpassat till regionala och lokala prioriteringar. 

Samverkansstrukturen i Sörmland - organisation och uppdrag (pdf)

 

I den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Region Sörmland är värdregion och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. 

Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland är att:

  • Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan de olika huvudmännen
  • Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
  • Öka effektivitet inom berörda verksamheter
  • Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden

Reglemente för NSV- nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Möteshandlingar NSV - Nämnden för samverkan kring sociltjänst och vård (opengov.com)

FoU i Sörmland, Hjälpmedelscentralen och Vård- och omsorgscollage

Till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV hör även följande områden:

Länsstrygruppen, Beredningsgrupper och arbetsgrupper

Innehållsansvarig: Titti Kendall
Uppdaterat: 26 april 2024
MH8P