Beredningsgrupp för hjälpmedel Region Sörmland

Beredningsgruppen för hjälpmedel är ett beredande forum för den Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV). Beredningsgruppen är också ett viktigt forum för dialog på tjänstemannanivå mellan hjälpmedelscentralen som leverantör, och tjänstemän inom regionen respektive länets kommuner som köpare av hjälpmedel.

Beredningsgruppens representanter utses av respektive huvudman och företräder kostnadsansvariga i regionen respektive länets kommuner. Deltagare från kostnadsansvariga huvudmän förutsätts ha mandat att företräda sin huvudman.

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
TQ6S