Information till förskrivare

Här finns stöd i ditt arbete med förskrivning av hjälpmedel. Här finns information om avvikelsehantering, behovstrappan, rutiner och mycket annat som är viktigt för ditt arbete som förskrivare.

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 15 januari 2024
MGWA