Personer med skyddad identitet

När en person har tilldelats skyddade personuppgifter kan du som förskrivare inte längre se personen i webSesam. Du måste då skicka in din förskrivning/beställning via Filetransfer.

Förskrivningen sker på verksamhetens ansvar (Betalare) och alla hjälpmedel förskrivs på mottagaren med personnummer. I namnfältet anger du Skyddad identitet. Det är viktigt att du anger dina egna kontaktuppgifter för att Hjälpmedelscentralen ska kunna hantera beställningen. Ange kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet i beställningsunderlaget. Vid leverans av skrymmande hjälpmedel som ska levereras direkt hem till brukare ska detta skrivas som en kommentar i beställningen. Skriv inte brukarens namn och adress i beställningen! Vi kommer att kontakta dig som förskivare så att du kan lämna brukarens kontaktuppgifter. 

Om du som förskrivare behöver göra en felanmälan/aktivitet om ett hjälpmedel behöver reparation eller service, ska du ange dina egna kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig för att få brukarens kontaktuppgifter.

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
1XZX