Beställning, leveranser och service av hjälpmedel

Här hittar du bland annat information om beställningar, leveranser och service av hjälpmedel.

Här finns också sortimentsöversikter med de produkter som är upphandlade och ska användas i första hand.

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
3U7H