Vesicacentralen

Här hittar du information gällande förskrivning av blåsa- och tarmprodukter.

Vesicacentralen är en beställarcentral för blåsa- och tarmprodukter. Portalen för förskrivning heter Sesam LMN (Läkemedelsnära).
I Sesam LMN finns två behörigheter, en för bassortimentet och en för specialistsortimentet.

Logga in i Sesam LMN.

När du behöver förskriva produkter som inte finns i upphandlat sortiment kan du ansöka om dispens. Du kan läsa mer om dispenser under produktinformation.

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 mars 2024
S1U2