Behörighet Sesam LMN

I Sesam LMN finns två behörigheter, en för bassortimentet och en för specialistsortimentet (stjärnmärkta produkter). På Region Sörmlands tvådagarsutbildning erhålls behörighet till bassortimentet.

BEHÖRIGHETER

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
HABB