Förskrivarinformation

Vesicacentralen är en beställarcentral för blåsa- och tarmprodukter. Portalen för förskrivning heter Sesam LMN (Läkemedelsnära).

Logga in i Sesam LMN.

I Sesam LMN finns två behörigheter, en för bassortimentet och en för specialistsortimentet.

När du behöver förskriva produkter som inte finns i upphandlat sortiment kan du ansöka om dispens. Du kan läsa mer om dispenser under produktinformation.

Telefonnummer och portkod i Sesam LMN
Alla förskrivare måste se till att aktuellt telefonnummer och ev. portkod finns registrerat i brukarbilden i LMN när ni förskriver hjälpmedel. Det blir leveransförseningar där chauffören inte kommer in i porten eller behöver nå brukaren på något sätt. Det händer numera ofta att leveransen återtas tillbaka till lagret då det inte går att komma in i porten eller i kontakt med brukaren.

Registrering av andra uttaget
Ni förskrivare som arbetar mot ordinärt boende bör informera era patienter om att de kan göra 2:a uttaget på Vesicacentralen via telefon eller via "Mina vårdkontakter".

Uppdaterat: 26 september 2023
7HES