Ledning och samverkan

Här finns information om Hjälpmedelscentralens uppdrag, styrande organ och samverkansgrupper.

 

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 27 september 2023
UGA1