Samrådsgrupper Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Särskilda ansökningar vid förskrivning behandlas i kommunala samrådsgruppen samt vid regionens samrådsgrupp.

Kommunala samrådsgruppen träffas:

  • 2024-01-25
  • 2024-03-12
  • 2024-04-25
  • 2024-05-28

Regionens samrådsgrupp träffas:

  • 2024-01-19
  • 2024-02-16
  • 2024-03-15
  • 2024-04-12
  • 2024-05-17
  • 2024-06-14

Deltagare i Samrådsgruppen (pdf).

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 19 december 2023
RNBV