Samrådsgrupper Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Särskilda ansökningar vid förskrivning behandlas i kommunala samrådsgruppen samt vid regionens samrådsgrupp.

Kommunala samrådsgruppen träffas:

 • 2023-01-17
 • 2023-03-01
 • 2023-04-17
 • 2023-05-30
 • 2023-09-12
 • 2023-10-25
 • 2023-12-07

Regionens samrådsgrupp träffas:

 • 2023-01-27
 • 2023-02-24
 • 2023-03-24
 • 2023-04-21
 • 2023-05-26
 • 2023-06-16
 • 2023-08-25
 • 2023-09-22
 • 2023-10-20
 • 2023-11-17
 • 2023-12-15

Deltagare i Samrådsgruppen (pdf).

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 26 september 2023
36KS