Smittskydd och vårdhygien

Verksamheten har i uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar i Sörmland. Det sker genom övervakning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning, information till både offentliga och privata aktörer samt direkt till allmänheten. Verksamheten regleras enligt smittskyddslagen.

Smittskydd och vårdhygien verkar dessutom för att tillsammans med vårdverksamheterna förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Materialet vänder sig främst till vårdpersonal inom Region Sörmland och inom kommunal hälso- och sjukvård.

Hitta direkt

> A-Ö om sjukdomar
> Basala hygienrutiner och klädregler
> Basala hygienrutiner FAQ
> Calicivirus
> Material för hygienombud och chefer
> Multiresistenta bakterier (MRB)
> Vaccination 
> Kontaktinformation Smittskydd och Vårdhygien

Information och riktlinjer inom våra verksamhetsområden

Uppdaterat: 12 juni 2024
K83K