Smittskydd och vårdhygien Region Sörmland

Vår verksamhet har i uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar i Sörmland. Det sker genom övervakning, information och utbildning.

Smittskyddsläkaren leder arbetet vid utbrott av smittsamma sjukdomar och fattar de myndighetsbeslut som krävs.

Det vårdhygieniska arbetet förebygger vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och vårdpersonal.

A – Ö

Här hittar du information om sjukdomar, riktlinjer och rutiner samt informationsmaterial. Materialet vänder sig främst till vårdpersonal inom Region Sörmland och inom kommunal hälso- och sjukvård.

Besök vår A – Ö-lista för sjukdomar och rutiner

Personal

Verksamhetschef / smittskyddsläkare
Helena Hervius Askling, tfn 016-10 35 69

  • Maria Remén, bitr smittskyddsläkare, ordf STRAMA, tfn 016-10 51 48
  • Mikael Stenhem, vårdhygienläkare, tfn 076-495 42 36
  • Marita Graff, smittskyddssjuksköterska, tfn 016-10 35 68
  • Caroline Lundh, samordnare för sexualitet och hälsa, tfn 076-723 47 80
  • Susanne Fredriksson, hygiensjuksköterska, tfn 016-10 38 68
  • Caroline Östlund, hygiensjuksköterska, tfn 0155-22 22 02
  • Karolina Nilsson, hygiensjuksköterska mot kommunerna, tfn 0155-22 22 90
  • Sandra Khouri, hygiensjuksköterska mot kommunerna, tfn 016-10 55 42
  • Inger Döckner, smittskyddsassistent, tfn 016-10 35 85

Nyheter

Visa fler
Uppdaterat: 15 januari 2019
VKYQ