Material för hygienombud och chefer

Här finns material att använda för dig som vill undervisa/ informera och arbeta med vårdhygien på din arbetsplats. Materialet syftar till att höja kunskap och medvetenhet om vårdhygiens betydelse inom vård och omsorg. Vi hoppas att detta material ska hjälpa till att skapa intressanta och verksamhetsnära diskussioner på er arbetsplats.
Har du ideér om material är du varmt välkommen att höra av dig.

E-post: vardhygien@regionsormland.se 

Uppdaterat: 23 april 2024
T4YJ