Basala hygienrutiner

Här hittar du Region Sörmlands instruktioner och utbildningsfilmer för basala hygienregler, samt material som kan användas i arbetet med basala hygien- och klädregler. På sidan finns också hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland.

Basala hygienrutiner 

> Basala hygienrutiner FAQ

Basala hygien- och klädregler

Självskattning

Hygien- och klädregler för lokalvård

Instruktionsfilmer

Att använda handskar rätt (Socialstyrelsens föreskrift 2015:10).

Utbildningsmaterial i 2 delar:

1. Rena händer räddar liv - bildspel (pdf)

2. Tipspromenad (pdf) (uppdaterad 27/10-22)

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

> Hygienregler kommunal verksamhet

> Sällskapsdjur i den kommunala vården (SFVH)

Checklista basala hygienrutiner

Uppdaterat: 9 maj 2023
FPES