Basala hygienrutiner och klädregler

Här hittar du Region Sörmlands instruktioner och utbildningsfilmer för basala hygienrutiner och klädregler. På sidan finns också hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland.

> Basala hygienrutiner FAQ

Självskattning

Instruktionsfilmer

Att använda handskar rätt (Socialstyrelsens föreskrift 2015:10).

Utbildningsmaterial:

Rena händer räddar liv - bildspel (pdf)

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

> Hygienråd för kommunal, hälso- och sjukvård i Sörmland

> Sällskapsdjur i den kommunala vården (SFVH)

 

Uppdaterat: 4 juni 2024
21GC