Basala hygienrutiner och klädregler

Här hittar du Region Sörmlands instruktioner och utbildningsfilmer för basala hygienrutiner och klädregler. På sidan finns också hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland.

> Basala hygienrutiner FAQ

Självskattning

Instruktionsfilmer

Att använda handskar rätt (Socialstyrelsens föreskrift 2015:10).

Utbildningsmaterial i 2 delar:

1. Rena händer räddar liv - bildspel (pdf)

2. Tipspromenad (pdf) (uppdaterad 27/10-22)

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

> Hygienråd för kommunal, hälso- och sjukvård i Sörmland

> Sällskapsdjur i den kommunala vården (SFVH)

 

Uppdaterat: 31 oktober 2023
DJFV