För vårdgivare

Vård och tandvård

Här hittar du som vårdgivare information inom vård och tandvård.

Hjälpmedel

Här hittar du som förskrivare eller beställare av hjälpmedel information som du har nytta av i ditt arbete.

Läkemedel

Här hittar du information och rekommendationer kring läkemedel.

Vårdriktlinjer

Riktlinjer för dig som vårdgivare, såväl privat som offentlig verksamhet.

Tolk

Tolk för döva, personer med hörselnedsättning eller dövblindhet beställer du genom tolkcentralen. Språktolk bokar du via regionens avtal.