Apotekare i vården

Det finns apotekare i vården med olika arbetsuppgifter. Nedan kan du läsa om de kliniska apotekarnas verksamhet. Kliniska apotekare arbetar patientnära och utgör ett stöd till kliniker, vårdcentraler och kommunal hälso-och sjukvård när det gäller läkemedelsfrågor.

Kliniska apotekare

Arbetar huvudsakligen med

  • läkemedelsgenomgångar i samarbete med vårdpersonal
  • läkemedelssamtal med patienter
  • information och rådgivning om läkemedel som exempelvis dosanpassning, interaktioner och biverkningar.

Läkemedelsgenomgångar

Syftar till att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Fokus ligger på äldre patienter och grundar sig i Socialstyrelsens föreskrift om läkemedelsgenomgångar. Lokala riktlinjer och checklista för läkemedelsgenomgångar finns framtagna.

Kliniska apotekarens roll

Läkaren ansvarar alltid för förskrivningen. Vår uppgift är att ta fram ett underlag som stöttar läkaren när den fattar beslut kring läkemedelsbehandlingen. I underlaget ingår bl.a. aktuell läkemedelslista, läkemedelshistorik och apotekarbedömning. Vid misstänkta biverkningar kan apotekaren biverkningsrapportera till Läkemedelsverket.

Vi samarbetar med flera professioner inom vården för att tillsammans kunna ge patienten personcentrerad vård. Patienten står i fokus och genom att vi ger individanpassad läkemedelsinformation eftersträvar vi att patientens kunskap och förståelse för sina läkemedel ökar. Detta kan leda till att rätt läkemedel ges i rätt dos, på rätt sätt och rätt tid.

Var finns vi?

Sjukhus

I nuläget finns vi regelbundet på totalt 10 vårdavdelningar fördelat på Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett.

Vårdcentraler

Vi stöttar även primärvården och alla vårdcentraler i länet har möjlighet att kontakta oss. Just nu finns vi regelbundet på ungefär hälften av vårdcentralerna och har patientnära arbete på plats. Utöver fasta dagar på vårdcentralerna finns apotekarna tillgängliga för arbete med läkemedelsgenomgångar vid behov, svara på frågor samt stötta vid läkemedelsgenomgångar på särskilda boende och patienter inskrivna i hemsjukvården.

Övriga uppdrag

Osteoporoskoordinator

På ortopedkliniken på Mälarsjukhuset har sedan 2016 kliniska apotekare arbetat som osteoporoskoordinatorer. Huvudsyftet med arbetet är att upptäcka och behandla osteoporos hos patienter som inkommer med lågenergifrakturer. Detta arbete tilldelades Landstinget Sörmlands kvalitetspris 2017 med motivering "Bästa förbättring för kvalitet i Landstinget Sörmland 2017".

Utbildningar

  • Utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal t.ex. i ämnet "Äldre och läkemedel"
  • Patientutbildning t.ex. Hjärtskola
  • Informationsträffar med pensionärsföreningar
  • Handleda studenter 

Lathundar

Checklista läkemedelsgenomgång
PHASE-20
Äldrekort
Behandlingsrekommendationer Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre 2020-2021
FAS UT
(är du anställd inom sjukvården i Region Sörmland går det bra att kontakta Skyddad adress för att få lösenord till den digitala versionen av FAS UT)

Riktlinjer

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland
Ansvarsfördelning vid läkemedelsgenomgång inom kommunens hälso- och sjukvård i Sörmland
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (läkemedelsgenomgångar kap. 11)

Kontakt

Vid patientrelaterade frågor vänligen kontakta vår funktionsbrevlåda Skyddad adress (inga personuppgifter i mailet).

Vid strategiska frågor vänligen kontakta:

Rim Alfarra, samordnare klinisk farmaci, Skyddad adress  
Malin Österberg, bitr. samordnare klinisk farmaci, Skyddad adress  
Lars Steen, ordförande Läkemedelskommittén, Skyddad adress  

 

 

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 12 februari 2021
GNF1