Information till ny vårdcentral och verksamhetschef

Information till dig som ska starta ny vårdcentral och till dig som är ny som verksamhetschef eller medicinskt ledningsansvarig.

Läkemedelskommitténs uppdrag är att, inom ramen för vårt huvuduppdrag, vara rådgivande i läkemedelsfrågor för länets alla förskrivare.

I denna uppgift ingår att sprida kunskap och information som bland annat innefattar:

Läkemedelsförsörjning i Sörmland

Beställning och leverans av läkemedel (webbsida)

När en ny vårdcentral ska starta, i regionens regi eller privat, behövs för att försörjning av läkemedel till vårdcentralen ska kunna ske följande:

Leveransadress för läkemedelsbeställning

  • Namn på vårdcentralen
  • Fullständig leveransadress (dvs inte postadressen)
  • Ansvar och kostnadsställe för vårdcentralen (erhålls av Hälsoval)

För att kunna beställa läkemedel i Proceedo (regionens e-handelssystem)

  • Beställaren/beställarna (sjuksköterska) som inte har behörighet tidigare ska gå utbildning i E-handel läkemedel, dvs hur beställning av läkemedel ska göras och regionens rutiner för läkemedelsbeställning. Utbildning E-handel läkemedel bokas i Kompetensportalen.
  • Anmälningsblankett för varje beställare för att få behörighet att beställa läkemedel till vårdenheten ska skrivas under av verksamhetschef och skickas in till Läkemedelsförsörjningen. Blankett med instruktion finns på Insidan eller Samverkanswebben (webbsida).

Detta behöver vara klart i god tid, senast några veckor före öppnande, så att beställning av läkemedel kan göras och levereras i tid inför start.

För vårdcentraler i Regionens regi gäller att

  • Alla läkemedel beställs i Proceedo

För privata vårdcentraler gäller att

  • Läkemedel som regionen bekostar beställs i Proceedo enligt rutin ovan. Detta är ett begränsat antal läkemedel t.ex. vaccin inom allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
  • För beställning av övriga läkemedel ansvarar vårdcentralen själv för att etablera kontakt med apoteksaktör eller lokalt apotek.

Hälsovalschefens beslut rekvisitionsläkemedel
Information från Hälsoval om Hälsovalschefens beslut (webbsida) gällande beställning av vissa rekvisitionsläkemedel till vårdcentraler (erhålls av Hälsoval).

Läkemedelsinformation - Terapirekommendationer

Apotekare i vården

På Läkemedelskommittén arbetar också våra kliniskt verksamma apotekare. Det finns apotekare i vården med olika arbetsuppgifter. Kliniska apotekare arbetar patientnära och utgör ett stöd till kliniker, vårdcentraler och kommunal hälso-och sjukvård när det gäller läkemedelsfrågor – läs mer om Apotekare i vården (webbsida).

Uppdaterat: 12 maj 2023
BZ75