Information till dig som är verksamhetschef på vårdcentral

Information till dig som ska starta ny vårdcentral och till dig som är ny som verksamhetschef eller medicinskt ledningsansvarig.

Läkemedelskommitténs uppdrag är att, inom ramen för vårt huvuduppdrag, vara rådgivande i läkemedelsfrågor för länets alla förskrivare.

I denna uppgift ingår att sprida kunskap och information som bland annat innefattar:

Läkemedelsförsörjning i Sörmland

Beställning och leverans av läkemedel (webbsida)

När en ny vårdcentral ska starta, i regionens regi eller privat, behövs för att försörjning av läkemedel till vårdcentralen ska kunna ske följande:

Leveransadress för läkemedelsbeställning

  • Namn på vårdcentralen
  • Fullständig leveransadress (dvs inte postadressen)
  • Ansvar och kostnadsställe för vårdcentralen (erhålls av Hälsoval)

För att kunna beställa läkemedel i Proceedo (regionens e-handelssystem)

  • Beställaren/beställarna (sjuksköterska) som inte har behörighet tidigare ska gå utbildning i E-handel läkemedel, dvs hur beställning av läkemedel ska göras och regionens rutiner för läkemedelsbeställning. Utbildning E-handel läkemedel bokas i Kompetensportalen.
  • Anmälningsblankett för varje beställare för att få behörighet att beställa läkemedel till vårdenheten ska skrivas under av verksamhetschef och skickas in till Läkemedelsförsörjningen. Blankett med instruktion finns på Insidan eller Samverkanswebben (webbsida).

Detta behöver vara klart i god tid, senast några veckor före öppnande, så att beställning av läkemedel kan göras och levereras i tid inför start.

För vårdcentraler i Regionens regi gäller att

  • Alla läkemedel beställs i Proceedo

För privata vårdcentraler gäller att

  • Läkemedel som regionen bekostar beställs i Proceedo enligt rutin ovan. Detta är ett begränsat antal läkemedel t.ex. vaccin inom allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
  • För beställning av övriga läkemedel ansvarar vårdcentralen själv för att etablera kontakt med apoteksaktör eller lokalt apotek.

Hälsovalschefens beslut rekvisitionsläkemedel
Information från Hälsoval om Hälsovalschefens beslut (webbsida) gällande beställning av vissa rekvisitionsläkemedel till vårdcentraler (erhålls av Hälsoval).

Basläkemedel som rekommenderas att ha tillgängligt på Vårdcentralerna i Sörmland
Alla vårdcentraler har behov av att ha ett grundsortiment av läkemedel tillhands för att kunna utföra preventiva åtgärdar och nödvändiga, ibland akuta behandlingar på plats.

I samarbete med ett flertal representanter från olika vårdcentraler, medicinska rådgivare och Hälsoval har Läkemedelscentrum utarbetat nedanstående lista av rekommenderade basläkemedel. Syftet med baslistan är att ha en gemensam grund för vilka läkemedel som rekommenderas för att kunna bedriva en likvärdig och patientsäker primärvård.

Baslista läkemedel för vårdcentraler i Sörmland

Läkemedelsinformation - Terapirekommendationer

Apotekare i vården

På Läkemedelskommittén arbetar också våra kliniskt verksamma apotekare. Det finns apotekare i vården med olika arbetsuppgifter. Kliniska apotekare arbetar patientnära och utgör ett stöd till kliniker, vårdcentraler och kommunal hälso-och sjukvård när det gäller läkemedelsfrågor – läs mer om Apotekare i vården (webbsida).

Uppdaterat: 6 mars 2024
TMMV