Sortimentsöversikter

När du förskriver hjälpmedel, ska du i första hand välja de hjälpmedel som finns inom sortiment, se sortimentsöversikter nedan.

Det är viktigt att du följer de regelverk och kriterier som finns för hjälpmedelsförskrivning. Dessa hittar du i behovstrappan.

Behovstrappa för hjälpmedelsförskrivning.

Om brukarens behov inte täcks in av de hjälpmedel som finns i befintligt sortiment, finns möjlighet att förskriva hjälpmedel i enskilda ärenden.

Riktlinjer för hjälpmedelsförsörjning.

Om du vill komma i kontakt med representant för sortimentet, hittar du de här:

Sortimentsgruppsrepresentanter och sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent.

Sortiment

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 17 oktober 2023
7B63