webSesam och SesamLMN

Hjälpmedelscentralen har två olika webbsystem, ett för medicintekniska hjälpmedel och ett för hjälpmedel för blåsa och tarm.

För att använda webbsystemen krävs att du har fått en personlig inloggning till systemet.

Inloggningen får du efter genomförd utbildning.

webSesam-utbildningen når du via menyvalet Utbildningar - Ny förskrivare av hjälpmedel.
Sesam LMN-utbildningen når du via menyvalet Vesicacentralen - Utbildning för förskrivare av blåsa och tarmprodukter.


Förskrivning av hjälpmedel
Logga in i webSesam.

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Logga in i Sesam LMN.

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 10 oktober 2023
HR86