Blanketter, beställningsunderlag och lathundar

Blanketter, beställningsunderlag och lathundar från Hjälpmedelscentralen.

Du använder blankett Förskrivning av hjälpmedel från HMC för att skicka in en förskrivning via Filetransfer när det gäller till exempel förskrivning till person med skyddade uppgifter eller förskrivning till vårdenhet.

Ska du beställa hjälpmedel via ett beställningsunderlag hittar du blanketterna samt överiga underlag i blocken nedan.

Förskrivning av hjälpmedel från HMC (pdf)
Instruktion Filetransfer (word)
Skicka Filetransfer för Hjälpmedel

BLANKETTER, BESTÄLLNINGSUNDERLAG, LATHUNDAR

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 26 september 2023
A8N7