Hjälpmedelscentralens uppdrag

Vad är Hjälpmedelscentralens uppdrag?

Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla hjälpmedel för brukare i länet inom ramarna för ekonomiska och politiska beslut, utgöra resurscenter och expertorgan samt ansvara för utbildning och information i hjälpmedelsfrågor.

Hjälpmedelscentralen ansvarar också för:

 • Att följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt fortlöpande bevaka policyfrågor
 • Att kvalitetssäkra hjälpmedelsförsörjningen
 • Upphandling och inköp av hjälpmedel
 • Återtagning och rekonditionering
 • Förrådshållning och distribution
 • Konsultation, service och underhåll
 • Anpassning av hjälpmedel efter individuella behov
 • Stöd till förskrivare vid förskrivning av hjälpmedel
 • Ansvara för information och utbildningar inom hjälpmedelsområdet
 • Samråd med brukarorganisationer
 • Verksamheten drivs kostnadseffektivt och har en enhetlig prissättning gentemot huvudmännen baserad på självkostnad.

Regelverk och kriterier runt beviljande av hjälpmedel (pdf)

 

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
GB2G