Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) är en gemensam nämnd som finns efter överenskommelse mellan Region Sörmland och länets nio kommuner. Den gemensamma nämnden ska trygga en god, effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet.

Uppdaterat: 27 september 2023
4WUH