Avvikelser på hjälpmedel

Alla avvikelser som berör hjälpmedel ska registreras i webSesam.

Det gäller reklamationer, negativa händelser och tillbud (negativa händelser och tillbud kan du även behöva registrera i internt system).
Avvikelser kan du skicka från flera olika bilder i webSesam t ex hjälpmedelsbilden, individkortet men även via aktivitsnilden. Du hittar samtliga avvikelsetyper i instruktionen.

OBS! När det gäller brister på ett hjälpmedel som uppstått vid normalt användande så som utslitna däck, utsliten klädsel, behov av justering av bromsar med mera så är detta ingen avvikelse, då ska du istället registrera en arbetsorder i webSesam.

DEFINITION AV BEGREPPEN NEGATIV HÄNDELSE, REKLAMATION OCH TILLBUD

Uppdaterat: 21 februari 2024
GSQB