Avvikelser på hjälpmedel

Alla avvikelser som berör hjälpmedel ska registreras i WebSesam.
Det gäller reklamationer, negativa händelser och tillbud (negativa händelser och tillbud kan du även behöva registrera i ordinarie system).
Avvikelser kan du skicka från flera olika bilder i webSesam t ex hjälpmedelsbilden, individkortet men även via aktiviteter m fl. Du hittar samtliga avvikelsetyper i instruktionen.

OBS! När det gäller brister på ett hjälpmedel som uppstått vid normalt användande så som utslitna däck, utsliten klädsel, behov av justering av bromsar mm så är detta ingen avvikelse. Du registrerar en Arbetsorder när behov av reparation finns. 

DEFINITION AV BEGREPPEN NEGATIV HÄNDELSE, REKLAMATION OCH TILLBUD

Uppdaterat: 22 september 2023
HYJT