Behovstrappa för hjälpmedelsförskrivning

Här beskrivs regelverket som gäller för Region Sörmland och kommunerna i Sörmland.

För att göra det enklare för dig är regelverket indelat efter olika behov:

  • Förflyttning
  • Aktiviteter i dagliga livet (ADL)
  • Kommunicera/kommunikation
  • Vård och behandling

Behoven beskrivs i olika trappsteg.
För varje trappsteg beskrivs delaktivitetens omfattning.
Vissa produkter för egenvård, tillbehör och förbrukningsartiklar får brukaren köpa själv eftersom de inte ingår i regionens och kommunernas ansvar.
Exempel ges på andra samhällsinsatser.

BEHOVSTRAPPA FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 21 september 2023
3EYQ