Förflyttning - 7. Förflytta sig för att utöva fritt valda aktiviteter

Delaktiviteten avser olika sätt att förflytta sig för att utöva fritt valda aktiviteter och vistas i fritidsboende. Egen förflyttning förutsätter möjlighet att orientera sig utanför bostaden.

Avgränsning

I Sörmland tillhandahålls inte personliga hjälpmedel för fritidsaktiviteter och fritidsboende. Hjälpmedel för att utföra fritt valda aktiviteter är likställda med produkter för egenvård.

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- anpassade standardskor
- barnvagn
- cykelkärra
- enkla hålfotsinlägg
- fotriktiga skor
- mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning
- ritmuffpapper
- shoppingvagn på hjul
- skötselprodukter för glasögon
- solglasögon/skärmmössa
- sparkcykel
- tillbehör till käpp som t ex handledssnodd
- tillbehör till rullstol t ex rullstolshandskar, rullstolsväskor, åkpåse, värmesits, regnskydd.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser

- Bidrag för att anpassa bostaden, ansöks hos kommunen.
- Bilanpassning, ansöks hos försäkringskassan.
- Färdtjänst, ansöks hos kommunen.
- Handikappersättning, ansöks hos försäkringskassan.
- Hemtjänst, ansöks hos kommunen.
- Hjälpmedel för omvårdnad är kommunens ansvar.
- Ledarhund, ansöks hos Synskadades riksförbund.
- Ledsagare och/eller kontaktperson, ansöks hos kommunen.
- Personlig assistent, ansöks hos kommunen och försäkringskassan.
- Särskilt hjälpmedel för arbetet ansvarar arbetsgivaren, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen för.
Läs mer på www.1177.se

Uppdaterat: 30 september 2022
SD1C