Vård och behandling - 4. Vård och behandling för att utöva fritt valda aktiviteter

Avgränsning

I Sörmland tillhandahålls inte personliga hjälpmedel för fritidsaktiviteter och fritidsboende. Hjälpmedel för att utföra fritt valda aktiviteter är likställda med produkter för egenvård och förskrivs inte.

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- armbågsskydd, knäskydd och huvudskydd som används i samband med fritidsaktivitet
- mjuka ortoser som inte kräver individuell anpassning
- motions- och träningscyklar samt andra träningsredskap
- solglasögon/bländskydd.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser

Läs mer på www.1177.se

Uppdaterat: 30 september 2022
M5B3