Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) - 2. ADL Hemliv

 

Delaktiviteten avser aktiviteter som utförs för att klara sitt boende. ADL Hemliv omfattar bl.a. följande aktiviteter:
- att planera, plocka fram och undan, bereda, tillaga, duka och diska
- att planera och utföra inköp
- att städa
- att tvätta
- att strukturera vardagen
- att förstå hur och veta när en aktivitet ska utföras
- att tolka klockan och ha tidsuppfattning
- att planera, organisera och komma ihåg.

Regelverk

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- kassetter, CD-skivor, fjärrkontroller
- knivar
- läs-/arbetslampa
- mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning
- nålpåträdare
- persienner, markiser för avskärmning av oönskat infallande ljus
- saxar
- skötselprodukter för glasögon
- solglasögon, skärmmössa
- talande hushållsvåg
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser
- Bidrag för att anpassa bostaden, ansöks hos kommunen.
- Färdtjänst, ansöks hos kommunen.
- Handikappersättning, ansöks hos försäkringskassan.
- Hemtjänst, ansöks hos kommunen.
- Ledsagare och/eller kontaktperson, ansöks hos kommunen.
- Personlig assistent, ansöks hos kommunen och försäkringskassan.
- Särskilt hjälpmedel för arbetet ansvarar arbetsgivaren, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen för.
- Läs mer på www.1177.se

Uppdaterat: 9 januari 2023
TZUA