Kommunicera/Kommunikation - 1. Påkalla uppmärksamhet för att förmedla basala behov

 

Delaktiviteten avser att påkalla uppmärksamhet för att kunna utföra grundläggande behov (t ex äta, dricka eller gå på toaletten), att förhindra att skada uppstår och för att få hjälp och stöd av andra.

Regelverk

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- ordböcker/teckenböcker
- pennor
- egna bilder/tydliggörande bilder.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser

- Trygghetslarm, ansöks hos kommunen.
- Personlig assistent, ansöks hos kommunen och försäkringskassan.
Läs mer på www.1177.se.

Uppdaterat: 30 september 2022
SWNQ