Kommunicera/Kommunikation - 5. Att utöva fritt valda aktiviteter

Delaktiviteten avser att kommunicera för att utöva fritt valda aktiviteter och att vistas i fritidsboende.

Avgränsning

I Sörmland tillhandahålls inte personliga hjälpmedel för fritidsaktiviteter och fritidsboende. Hjälpmedel för att utföra fritt valda aktiviteter är likställda med produkter för egenvård och förskrivs inte.

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- läslampor
- avskärmning
- dator (från och med 20 år)
- telefon med förstärkare
- musikhörselskydd
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser

- Akustiskt anpassade lokaler, hörslingor/IR-system, ansvarar arrangör för.
- Lättlästa böcker, kontakta ditt bibliotek.
- Nyheter, teckenspråkstolkade nyheter finns på Sveriges Television och nyheter på lätt svenska finns på Sveriges radio.
- Punktskriftsböcker, kontakta ditt bibliotek.
- Talböcker, kassettböcker och ljudböcker, kontakta ditt bibliotek.
- Daisyspelare, kontakta ditt bibliotek.
- Taltidningar, kontakta din tidning.
- Taltjänst för vuxna personer med behov av läs- tal och skrivstöd i dagliga livets aktiviteter, beställs på Tolkcentralen
- Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, vuxendövtolkning.
- Texttelefoni
- Bildtelefoni
- Särskilt hjälpmedel för arbetet ansvarar arbetsgivaren, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen för.
Information om kostnadsfri nummerupplysning finns hos Post- och telestyrelsen (PTS).
Läs mer på www.1177.se 

Uppdaterat: 30 september 2022
YTFZ