Förflyttning - 4. Förflytta sig utanför bostaden för att utföra aktiviteter i det dagliga livet

 

Delaktiviteten avser möjlighet att förflytta sig utanför bostaden för att utföra aktiviteter i det dagliga livet (t ex inköp). Egen förflyttning förutsätter möjlighet att orientera sig utanför bostaden.
Olika sätt att förflytta sig kan vara:
- att bli körd
- att köra
- att gå.

Regelverk

Egenvård
Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- anpassade standardskor
- barnvagn
- cykelkärra
- enkla hålfotsinlägg
- fotriktiga skor
- mjuk ortos som inte kräver individuell
- ritmuffpapper
- shoppingvagn på hjul
- skötselprodukter för glasögon
- solglasögon/skärmmössa
- tillbehör till rullstol t ex rullstolshandskar, rullstolsväskor, åkpåse, värmesits, regnskydd.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser
- Bidrag för att anpassa bostaden, ansöks hos kommunen.
- Bilanpassning, ansöks hos försäkringskassan.
- Färdtjänst, ansöks hos kommunen.
- Handikappersättning, ansöks hos försäkringskassan.
- Hemtjänst, ansöks hos kommunen.
- Hjälpmedel för omvårdnad är kommunens ansvar.
- Ledarhund, ansöks hos Synskadades riksförbund.
- Ledsagare och/eller kontaktperson, ansöks hos kommunen.
- Personlig assistent, ansöks hos kommunen och försäkringskassan.
- Särskilt hjälpmedel för arbetet ansvarar arbetsgivaren, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen för.
Läs mer på www.1177.se

Uppdaterat: 29 september 2023
MN4P