Förflyttning - 2. Överflyttning

 

Delaktiviteten avser att ha möjlighet att byta kroppsställning, t.ex.
- att lyftas till och från olika kroppsställningar
- att förflytta sig till och från olika kroppsställningar så som liggande, sittande och stående.

Regelverk

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk knäortos eller utan stödskenor
- madrasser
- sittmöbler.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser

- Bidrag för att anpassa bostaden, ansöks hos kommunen.
- Handikappersättning, ansöks hos försäkringskassan.
- Hemtjänst, ansöks hos kommunen.
- Hjälpmedel för omvårdnad är kommunens ansvar.
- Personlig assistent, ansöks hos kommunen och försäkringskassan.
Läs mer på www.1177.se

Uppdaterat: 20 februari 2024
ERBC