Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) - 4. ADL för att utför fritt valda aktiviteter

Delaktiviteten avser att utöva fritt valda aktiviteter och att vistas i fritidsboende.

Avgränsning

I Sörmland tillhandahålls inte personliga hjälpmedel för fritidsaktiviteter och fritidsboende. Hjälpmedel för att utföra fritt valda aktiviteter är likställda med produkter för egenvård.

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- fotriktiga skor, enkla inlägg
- idrottsortoser
- mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning
- shoppingvagn på hjul
- solglasögon, solskärm
- specialhjälpmedel för fritid- och idrottsaktiviteter
- talande/punktmärkt klocka/ur.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser
- Bidrag för att anpassa bostaden, ansöks hos kommunen.
- Färdtjänst, ansöks hos kommunen.
- Handikappersättning, ansöks hos försäkringskassan.
- Hemtjänst, ansökan hos kommunen
- Ledsagare och/eller kontaktperson, ansöks hos kommunen.
- Personlig assistent, ansöks hos kommunen och försäkringskassan.
- Läs mer på www.1177.se

Uppdaterat: 30 september 2022
12MF