Vård och behandling - 2. Vård och behandling av fysiska funktioner

 

Regelverk

Behov av behandling vid smärttillstånd

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning.
Förslag på produkter finns på www.1177.se 

Behov av hud-, sår- och cirkulationsbehandling (även ljus)

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- stödstrumpor
Förslag på produkter finns på www.1177.se 

Behov av värme- och kylbehandling

Behov av att skydda kroppsdel

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- armbågsskydd, knäskydd och huvudskydd som används i samband med fritidsaktivitet
- mjuka ortoser.
Förslag på produkter finns på www.1177.se 

Behov av oralmotoriskbehandling

 

Behov av andningsstöd

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- enklare hjälpmedel för motståndsandning.
Förslag på produkter finns på www.1177.se 

Behov av sinnesstimulering

 

Behov av korrigering av synförmåga på medicinsk indikation

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- skötselprodukter för glasögon och kontaktlinser
- solglasögon/bländskydd.
Förslag på produkter finns på www.1177.se


Exempel på andra samhällsinsatser

Läs mer på www.1177.se

Uppdaterat: 10 maj 2024
VKPC