Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) - 3. ADL för att delta i samhällslivet

 

Delaktiviteten avser att utöva samhällsansvar, att hälsa på närstående och för att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. ADL för att delta i samhällslivet omfattar bl.a. följande aktiviteter:
- att strukturera vardagen
- att förstå hur och veta när en aktivitet ska utföras
- att tolka klockan och ha tidsuppfattning
- att planera, organisera och komma ihåg.

Regelverk

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- fotriktiga skor, enkla inlägg
- halkskydd/ broddar
- idrottsortoser
- mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning
- shoppingvagn på hjul
- skötselprodukter för glasögon
- solglasögon, solskärm
- specialhjälpmedel för fritid- och idrottsaktiviteter
- talande/punktmärkt klockav- toalettstolsförhöjning.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser

- Bidrag för att anpassa bostaden, ansöks hos kommunen.
- Färdtjänst, ansöks hos kommunen.
- Handikappersättning, ansöks hos försäkringskassan.
- Hemtjänst, ansöks hos kommunen.
- Ledsagare och/eller kontaktperson, ansöks hos kommunen.
- Personlig assistent, ansöks hos kommunen och försäkringskassan.
- Särskilt hjälpmedel för arbetet ansvarar arbetsgivaren, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen för.
- Läs mer på www.1177.se

Uppdaterat: 30 september 2022
YX5A