Förflyttning - 3. Förflytta sig i bostaden för att utföra aktiviteter i det dagliga livet

 

Delaktiviteten avser möjlighet att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter inom bostaden. Egen förflyttning förutsätter möjlighet att orientera sig i bostaden.
Olika sätt att förflytta sig kan vara:
- att krypa, hasa, rulla
- att bli körd
- att köra
- att gå.

Regelverk

Egenvård
Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- antihalkunderlägg
- persienner och markiser för avskärmning av oönskat infallande ljus
- enkla hålfotsinlägg
- fotriktiga skor
- mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning
- nattlampor
- ritmuffpapper
- skötselprodukter för glasögon
- tillbehör till rullstol t ex pump, rullstolshandskar, rullstolsväskor.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser
- Bidrag för att anpassa bostaden, ansöks hos kommunen.
- Handikappersättning, ansöks hos försäkringskassan.
- Hemtjänst, ansöks hos kommunen.
- Hjälpmedel för omvårdnad är kommunens ansvar.
- Personlig assistent, ansöks hos kommunen och försäkringskassan.
Läs mer på www.1177.se

 

Uppdaterat: 6 maj 2024
FG3N