Kommunicera/Kommunikation - 3. Att samtala

 

Delaktiviteten avser att samtala direkt genom att läsa, skriva, teckna och telefonera.

Regelverk

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- läslampor
- ordböcker/teckenböcker/lexikon
- telefon med förstärkare
-TV-hörlurar
-dörrklocka
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser

- Taltjänst för vuxna personer med behov av läs- tal och skrivstöd i dagliga livets aktiviteter.
- Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, vuxendövtolkning, beställs på Tolkcentralen
- Texttelefoni
- Bildtelefoni
Läs mer på www.1177.se

Uppdaterat: 13 februari 2024
PRWZ