Vård och behandling - 1. Livsuppehållande behov

Regelverk

Exempel på andra samhällsinsatser

- Bostadsanpassningsbidrag, ansöks hos kommunen.
- Hemtjänst, ansöks hos kommunen.
- Omvårdnadshjälpmedel är kommunens ansvar.
- Personlig assistent, ansöks hos kommunen och försäkringskassan.
- Vård av närstående, ansöks hos försäkringskassan.
Läs mer på www.1177.se

Uppdaterat: 21 december 2023
AC4G