Kommunicera/Kommunikation - 4. Att läsa och skriva text, att ta del av information i samhället

 

Delaktiviteten avser att läsa, höra och förstå samt skriva text.

Regelverk

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- läslampor
- avskärmning
- dator (från och med 20 år)
- telefon med förstärkare
- musikhörselskydd.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser

- Lättlästa böcker, kontakta ditt bibliotek.
- Nyheter, teckenspråkstolkade nyheter finns på Sveriges Television och nyheter på lätt svenska finns på Sveriges radio.
- Punktskriftsböcker, kontakta ditt bibliotek.
- Talböcker, kassettböcker och ljudböcker, kontakta ditt bibliotek.
- Daisyspelare, kontakta ditt bibliotek.
- Taltidningar, kontakta din tidning.
- Taltjänst för vuxna personer med behov av läs- tal och skrivstöd i dagliga livets aktiviteter.
- Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, vuxendövtolkning, beställs på Tolkcentralen
- Texttelefoni
- Bildtelefoni
- Särskilt hjälpmedel för arbetet ansvarar arbetsgivaren, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen för.
Information om kostnadsfri nummerupplysning finns hos Post- och telestyrelsen (PTS).
Läs mer på www.1177.se 

Uppdaterat: 13 februari 2024
3U4B