Förflyttning - 1. Ändra och bibehålla kroppsställning

 

Delaktiviteten avser liggande, sittande och stående ställning.
Anledningen till att behöva ändra och bibehålla kroppsställning kan vara:
- att främja cirkulation och andning
- att motverka smärta
- att motverka ledstelhet
- att motverka felställning.

Regelverk

Egenvård

Vissa produkter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning. Exempel på produkter inom detta behovsområde är:
- mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk halskrage
- madrasser
- sittmöbler.
Förslag på produkter finns på www.1177.se

Exempel på andra samhällsinsatser

- Bidrag för att anpassa bostaden, ansöks hos kommunen.
- Handikappersättning, ansöks hos försäkringskassan.
- Hemtjänst, ansöks hos kommunen.
- Hjälpmedel för omvårdnad är kommunens ansvar.
- Personlig assistent, ansöks hos kommunen och försäkringskassan.
Läs mer på www.1177.se

 

Uppdaterat: 21 februari 2024
JGRV