Egenvård Barn och unga under 18 år

Här hittar du den länsgemensamma samverkansöverenskommelse för egenvård under korttidsvistelse inom LSS för barn och unga under 18 år. Här finns även tillhörande arbetsbeskrivningar, dokument, blanketter och överenskommelsen presenterad utifrån respektive huvudman processkarta.

Innehållsansvarig: Malin Sjöqvist
Uppdaterat: 26 april 2024
HQ3X