Avtal, riktlinjer och överenskommelser  i samverkan

Avtal, riktlinjer och överenskommelser som är framtagna i samverkan mellan socialtjänst och vård i Sörmland.

 Sidan är under utveckling och kommer att kompletteras/revideras under sommar/höst 2023

Skatteväxling

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Sörmland län

Nära vård

Målbild Nära vård

Uppdaterat: 15 juni 2023
5XTK