Regional samverkans och stödstruktur - RSS

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) stödjer kommunerna i samverkan kring frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård och i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.

Många av de utmaningar som socialtjänsten står inför är gemensamma för olika kommuner och många är också kopplade till regionens verksamhet. Kommunerna ska ha rätt förutsättningar för att i varje möte med brukare tillhandahålla ett stöd som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), som finns i hela landet, har som mål att stötta kommunerna i att arbeta kunskapsbaserat.

Regional samverkans- och stödstruktur - RSS på skr.se 

Vad är regionala samverkans- och stödstrukturer?

Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) är en länsstruktur för att stötta länets socialtjänster att arbeta kunskapsbaserat och vara en koppling mellan nationell och kommunal nivå i kunskapsutveckling. Vilket kan innebära att:

  • identifiera behov av kunskapsutveckling
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling.

I Sverige finns det 24 RSS:er som representerar landets 21 län, där RSS i Sörmlands län är en av dessa. Varje RSS är utformad för länets förutsättningar och behov. De samverkar i frågor som rör socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård mellan kommuner, samt mellan kommuner och regioner.

Samverkansområden

Uppdaterat: 23 april 2024
DZAQ