Yrkesresan

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) och utgör ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Idag har 94 % av alla kommuner i Sverige valt att ansluta sig till Yrkesresan. Under en sjuårsperiod 2021-2028, ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produceras och lanseras.

• Barn och unga, myndighetsutövning
• Funktionshinderområdet för utförarverksamheter
• Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning
• Äldreområdet, utförarverksamheter
• Funktionshinderområdet, myndighetsutövning

Yrkesresan – SKR

Innehållsansvarig: Camilla Hesselbäck
Uppdaterat: 29 april 2024
14AR