Vård- och omsorgscollege i Sörmland

Vård- och omsorgscollege Sörmland är ett regionalt samarbete mellan arbetslivet och olika yrkesutbildningar. Syftet är att säkra kvaliteten och nyttja de samlade resurserna genom ökat samarbete.

Samverkan ska säkra länets vårdutbildningar genom att se till att det finns praktikplatser med hög kvalitet och att befintlig personal får den handledarkompetens som krävs. I de situationer då personal saknar komplett formell utbildning, bedöms och mäts kunskap och färdigheter genom validering.

Genom att arbetsgivarna inom vård och omsorg i Sörmland arbetar med prognoser för pensionsavgångar och beräknade nyanställningar blir det också tydligare vad utbildningsanordnare ska utbilda i för att studenter och elever ska bli anställningsbara.

VO-College är ett skyddat varumärke som får användas när kvalitetskriterierna är uppnådda och certifieringen genomförd. Att få använda titeln Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på arbetet. I Sörmland blev Vård och omsorgscollege godkänt och certifierat 2011 av Nationella Rådet.

Ett godkänt regionalt vård- och omsorgscollege öppnar möjligheten att ansöka om lokala certifieringar för vård- och omsorgscollege.

I den regionala samverkan ingår följande lokala Vård- och omsorgscollege:

 • Nyköping-Oxelösund-Trosa
 • Eskilstuna
 • Katrineholm, Flen och Vingåker
 • Strängnäs

Samtliga orter är certifierade i VO-college:

 • Eskilstuna sedan 2012
 • Nyköping-Oxelösund-Trosa-Gnesta sedan 2012
 • Katrineholm-Vingåker-Flen sedan 2013
 • Strängnäs sedan 2016

En regional styrgrupp ansvarar för utvecklingen. Den regionala styrgruppen består av representanter från regionen, länets kommuner, Arbetsförmedling, Regionförbundet Sörmland, Mälardalens högskola, utbildningsanordnare och fackliga organisationer för att samverka kring en kvalitetssäkring av vård och omsorg som bransch.

Målinriktning för samverkan i Sörmland är att:

 • Regionen ska kännetecknas av ett utbildningsutbud som bygger på en nära samverkan mellan skola och arbetsliv.
 • Ökad attraktivitet för arbete inom branschen.
 • Högre kvalitet och kvalitetssäkring av utbildning.
 • Ökad anställningsbarhet.

Informationsmaterial

Vård- och omsorgscollege

Regionalt avtal vård- och omsorgscollege

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli certifierad

Uppdaterat: 30 november 2023
4VNN