Forskning i Region Sörmland

För att invånarna i Sörmland ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med arbetet är att vidareutveckla regionens verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Inom Region Sörmland finns två verksamheter som arbetar specifikt med forskning och utveckling.

Centrum för klinisk forskning

Centrum för klinisk forskning arbetar med att stärka regionens vetenskapliga kompetens genom att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Forskningsutbildade handledare hjälper till i planering och genomförande av både stora som små vetenskapliga studier. Centrum för klinisk forskning arbetar även med samhällsmedicinska frågeställningar och kan hjälpa dig att ta fram och tolka statistik. Gå vidare till Centrum för klinisk forskning

FoU i Sörmland

FoU i Sörmland ger ut en podd med jämna mellanrum. Det sista avsnittet handlar om utbildningen "Personcentrerat bemötande" som har tagits fram i samverkan mellan Region Sörmland, kommunerna och FoU. Här hittar du alla avsnitt, lyssna gärna! 

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för Sörmlands kommuner och regionen. Verksamheten arbetar med att stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. Verksamheten fungerar som en brobyggare mellan forskning och praktik för att säkerställa att patienter och brukare erbjuds insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Gå vidare till FoU i Sörmland.

Uppdaterat: 15 januari 2024
V71B