Vi arbetar för att stärka Region Sörmlands vetenskapliga kompetens

Vårt uppdrag är att stimulera, underlätta och samordna klinisk och patientnära forskning i Region Sörmland. Här arbetar 18 personer med bland annat forskningshandledning, statistik, biobank, nodsamordning, bibliotek med mera.

- Vi arbetar för att öka medvetenheten bland regionens medarbetare kring forskning, kunskap och evidens för att kunna ge bästa tänkbara vård i Region Sörmland, säger Petri Olivius, forskningsdirektör i Region Sörmland och forskningschef på Centrum för klinisk forskning.

Två gånger per år delas forskningsmedel ut från Centrum för klinisk forskning. Centrum för klinisk forskning ger stöd och hjälp till såväl grundläggande projekt som till större forskningsprojekt.

- Vårt mål är att alla medarbetare i Region Sörmland ska ha möjlighet att forska eller bidra till forskningsverksamhet. Det gäller både egen forskningsverksamhet och kliniska läkemedelsprövningar samt studier kring medicintekniska produkter. På så vis säkerställs även möjligheten och rättigheten för våra patienter att själva få medverka vid klinisk forskning för att snabbare få tillgång till de senaste medicinerna och behandlingsmöjligheterna, avslutar Petri Olivius.

Sjukhusbiblioteken

Sjukhusbiblioteken i Sörmland tillhandahåller vetenskapliga tidskrifter, e-böcker, databaser och kunskapsstöd. Du som är medarbetare i Region Sörmland kan också få hjälp av en bibliotekarie med informationssökning, eller ett sökuppdrag. När vi gör ett sökuppdrag söker vi fram aktuell information och delar en referenslista med kommentarer. I den mån vi har möjlighet erbjuder vi även att delta som kliniska bibliotekarier på möten och kliniker för att fånga upp informationsfrågor.

- Vårt uppdrag är att göra forskning, kunskap och evidens tillgänglig för alla medarbetare i Region Sörmland. Vi arbetar för att det ska vara lätt att få en överblick över forskningsläget, hitta senaste evidensen eller just den där specifika artikeln, säger Anna Videfrost, bibliotekschef.

 

Information om Centrum för klinisk forskning

Uppdaterat: 3 maj 2024
NWM4