Centrum för klinisk forskning

- arbetar med att stärka region Sörmlands vetenskapliga kompetens

En av våra huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

Vi ger stöd och hjälp till alltifrån enkla och grundläggande mindre projekt till större forskningsprojekt, t.ex. sådana som ingår i forskarutbildning.

Centrum för klinisk forskning granskar och godkänner även de läkemedelsprövningar som sker i Region Sörmland. Oftast pågår cirka 30 läkemedelsprövningar samtidigt inom regionen.
Vi arbetar även med samhällsmedicinska frågeställningar och erbjuder statistisk hjälp.

En annan av våra huvuduppgifter utförs av sjukhusbiblioteken genom att de tillhandahåller vetenskaplig litteratur och hjälper till med referenshantering.

Under perioden 21 augusti t om 16 oktober 2020 kan du söka forskningsmedel.

För mer information och anmälningsformulär:
https://www.researchweb.org/is/dll

Uppdaterat: 10 september 2020
EX8C