Vi arbetar för att stärka Region Sörmlands vetenskapliga kompetens

Vårt uppdrag är att stimulera, underlätta och samordna klinisk och patientnära forskning i Region Sörmland. Här arbetar 22 personer med bland annat forskningshandledning, statistik, biobank, nodsamordning, bibliotek med mera.

- Vi arbetar för att öka medvetenheten bland regionens medarbetare kring forskning, kunskap och evidens för att kunna ge bästa tänkbara vård i Region Sörmland, säger Petri Olivius, forskningsdirektör i Region Sörmland och forskningschef på Centrum för klinisk forskning.

Två gånger per år delas forskningsmedel ut från Centrum för klinisk forskning. Under 2021 delades det ut 16 098 696 kronor. Centrum för klinisk forskning ger stöd och hjälp till såväl grundläggande projekt som till större forskningsprojekt.

- Vårt mål är att alla medarbetare i Region Sörmland ska ha möjlighet att forska eller bidra till forskningsverksamhet. Det gäller både egen forskningsverksamhet och kliniska läkemedelsprövningar samt studier kring medicintekniska produkter. På så vis säkerställs även möjligheten och rättigheten för våra patienter att själva få medverka vid klinisk forskning för att snabbare få tillgång till de senaste medicinerna och behandlingsmöjligheterna, avslutar Petri Olivius.

Film om forskning på Centrum för klinisk forskning

 

Våra sjukhusbibliotek

Våra sjukhusbibliotek är en viktig del av Centrum för klinisk forskning genom att tillhandahålla vetenskaplig litteratur samt hjälpa till med informationssökning och referenshantering. För dig som är anställd i Region Sörmland, eller i verksamhet som har avtal med regionen, erbjuder biblioteket också sökuppdrag men kan också delta som kliniska bibliotekarier på möten och kliniker.

- Vårt uppdrag är att göra forskning, kunskap och evidens tillgänglig för alla medarbetare i Region Sörmland. Vi arbetar för att det ska vara lätt att få en överblick över forskningsläget, hitta senaste evidensen eller just den där specifika boken eller artikeln, säger Anna Videfrost, bibliotekschef.

Sjukhusbiblioteken finns på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett samt på Kullbergska sjukhuset och Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm.

Våra öppettider hittar du här Öppettider och kontaktuppgifter - Samverkanswebben (regionsormland.se)

 

Information om Centrum för klinisk forskning

Uppdaterat: 9 februari 2023
H3E4