Regionens staff meeting

Multiprofessionella staff meeting med fokus på klinisk relevans, evidens, forskning och kunskap.

Varje månad så kommer en eller flera föreläsare att berätta om ett relevant och högintressant ämne. På så sätt kan goda exempel från kliniker, kunskap och engagemang spridas inom regionen. Dessutom träffas man över klinikgränserna för stimulerande diskussioner och nätverkande.

Regionens staff meeting 2023 (kl. 08.00-08.45)

För att titta på inspelning av föredragen, var god kontakta administratör Pernilla Larsson på mail: pernilla.larsson@regionsormland.se 

2024

26 januari
Föredragshållare:
Sabrin Granath, regional suicidpreventiv samordnare och Tomas Ljungberg, läkare, division psykiatri och funktionshinder
Titel: Nytt vårdprogram för suicidnära patienter inom hälso- och sjukvården

16 februari
Föredragshållare:
Sofia Mossfeldt, verksamhetschef för BUP Sörmland, överläkare och specialist i internmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri
Titel: Den laddade NP-frågan -hur vi ändrat arbetssättet för neuropsykiatriska utredningar i Sörmland

22 mars
Föredragshållare:
Linda Swanson, psykolog, psykomottagning Sörmland
Titel:

26 april
Föredragshållare:
Martin Serrander, överläkare, medicinkliniken Nyköpings lasarett
Titel: Kloka kliniska val

31 maj
Föredragshållare:
Jan Erik Lundkvist, psykoterapeut, psykiatriska mottagningen Nyköpings lasarett
Titel:

2023

27 januari
Föredragshållare:
Läkemedelscentrum
Titel: Läkemdelsstatistik utifrån ett individperspektiv

17 februari
Föredragshållare:
Henrietta Norman, Medicine doktor i Farmakologi, Specialist i Allmänmedicin, VC Mariefred
Titel: Forskning pågår

31 mars
Föredragshållare:
Linus Johnsson distriktsläkare VC Strängnäs
Titel: Göra mig till tjänare, eller missbruka min auktoriett? Fallgropar i sökandet efter det goda i en stressig vardag

28 april
Föredragshållare:
Florim Delijaj, chefsläkare Patientsäkerhetsenheten
Titel: Effekter av telemedicinsk uppföljning, biverkningar och andra faktorer på CPAP-compliance

26 maj
Föredragshållare:
Annica Wiklander, distriktsläkare VC Bagaregatan Nyköping
Titel: Patientcentrerad konsultation - nu på alla svenska lärosäten

25 augusti
Föredragshållare:

Sara Lyckner, specialistutbildad sjuksköterska inom
intensivvård och Jesper Sperber, överläkare, Anestesikliniken MSE/KSK,
Mälarsjukhuset Eskilstuna
Titel: " Effect of myocardial injury (MINS) on quality of recovery in patients undergoing major abdominal procedures in Sweden

29 september
Föredragshållare:

Johan Karlsson Terning, specialistläkare och Pao Yan Lin, specialistläkare, Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett
Titel: Njurcancer i Sörmland

27 oktober
Föredragshållare:
Jonas Strömberg, allmänkirurg och kärlkirurg, Klilniken för kirurgi och urologi Mälarsjukhuset - Kullbergska sjukhuset
Titel: Kritisk ischemi och diabetesfot

24 november
Föredragshållare:
Rolf Zetterström, överläkare, med. dr. Centrum För Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS), Karolinska universitetssjukhuset Solna. Chef för PKU-laboratoriet/Nyföddhetsscreeningen med filtrerpappersprov.
Titel: PKU-screening 

15 december
Föredragshållare

Föreläsningarna hålls via Teams och spelas in.

Regionens staff meeting är multiprofessionella och riktar sig till läkare, sjuksköterskor, psykologer, paramedicinare, undersköterskor och andra yrkeskategorier i Region Sörmland.

Ambitionen är att innehållet ska hålla en hög standard och kvalitet samt vara lika intressant oavsett om det blir ett tillfälle för fördjupad kunskap inom den egna professionen eller breddad kunskap från andra professioner.

Regionens staff meeting leds av Centrum för klinisk forskning på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsledningen i Region Sörmland.

2022

Klicka här så kommer du till de som föreläst under 2022

Uppdaterat: 26 januari 2024
X1BB