Regionens staff meeting

Multiprofessionella staff meeting med fokus på klinisk relevans, evidens, forskning och kunskap.

Varje månad så kommer en eller flera föreläsare att berätta om ett relevant och högintressant ämne. På så sätt kan goda exempel från kliniker, kunskap och engagemang spridas inom regionen. Dessutom träffas man över klinikgränserna för stimulerande diskussioner och nätverkande.

Staff meeting 2022 (kl. 08.00-08.45)

För att titta på inspelning av föredragen, var god kontakta administratör Pernilla Larsson på mail: Skyddad adress 

28 januari
Föredragshållare:
Christer Magnusson, kardiolog, ÖL, medicinskt ansvarig region Sörmlands hjärtsviktprocess, Medicinkliniken MSE
Maria Liljeroos, sjuksköterska, medicine dr, processledare region Sörmlands hjärtsviktprocess Medicinkliniken
Titel: Hjärtsviktsvården i Sörmland

18 februari
Föredragshållare:
Jesper Sterne, Överläkare, Infektionskliniken MSE
Titel: Uppdatering behandlingar covid-19

25 mars - pga. tekniska utmaningar så kommer denna föreläsning hållas 20 maj.
Föredragshållare:
Brua Weice, Läkarchef och Överläkare
Sektionen för Reumatologi/Sektionen för Hud och könssjukdomar
Titel: SVF reumatiska sjukdomar. Tidig RA, väletablerad RA och SVF GCA (temporalisarterit).

29 april
Föredragshållare:
Usra Behjet, Överläkare för Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland
Titel: Hudmelanom

20 maj
Föredragshållare:
Brua Weice, Läkarchef och Överläkare
Sektionen för Reumatologi/Sektionen för Hud och könssjukdomar
Titel: SVF reumatiska sjukdomar. Tidig RA, väletablerad RA och SVF GCA (temporalisarterit).

26 augusti
Föredragshållare:
Ambulanssjukvården
Titel: Från novis till erfaren

30 september
Föredragshållare: 1177.
Björn Lundahl, Specialist i allmänmedicin, Medicinskt ansvarig läkare
Sabina Kalaitzis Barrögård, Distriktsköterska, Verksamhetschef
Antonia Lowert, Sjuksköterska, Enhetschef
Mikaela Lundborg, Sjuksköterska, Enhetschef
Titel: 1177-modern och evidensbaserad sjukvårdsrådgivning

28 oktober
Föredragshållare: Paramedicin
Titel:

25 november
Föredragshållare: Radiologen NLN
Titel:

Föreläsningarna hålls via Teams och spelas in.

Regionens staff meeting är multiprofessionella och riktar sig till läkare, sjuksköterskor, psykologer, paramedicinare, undersköterskor och andra yrkeskategorier i Region Sörmland.

Ambitionen är att innehållet ska hålla en hög standard och kvalitet samt vara lika intressant oavsett om det blir ett tillfälle för fördjupad kunskap inom den egna professionen eller breddad kunskap från andra professioner.

Regionens staff meeting leds av Centrum för klinisk forskning på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsledningen i Region Sörmland.

Uppdaterat: 26 september 2022
U77V