Lokal nod Sörmland

Det Lokala Nätverket (LNN) är Forum Mellansveriges direktlinje till den operativa verksamheten på lokal nivå och en viktig del av Forum Mellansverige informations- och kommunikationsstruktur.

Forum Mellansverige är den regionala Noden för samordning av kliniska studier och består av 7 regioner, Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland, som är representerade i det regionala styrorganet Samverkansnämnden (Uppdragsansvariga). Den Regionala Noden är en enhet inom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

För mer information om Forum Mellansverige

Den lokala noden i Sörmland är en del av Centrum för klinisk forskning Region Sörmland och fungerar som ett lokalt kontakt och informationsutbytesforum genom att:

  • Etablera, utveckla och underhålla nätverk för forskningssköterskor och annan forskningsfrämjande personal/ forskningsombud.
  • Erbjuda utbildningar i GCP, statistik och monitorering.
  • Assistera forskare och företag att identifiera intresserade prövare och kliniker.
  • Erbjuda rådgivning i frågor rörande kliniska studier.
  • Bidra till lokal samverkan av kompetenser och resurser inom kliniska studier.

Den lokala noden medverkar också i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige.

Rapporter

Kliniska studier Forum MellanSverige 2020

Kliniska studier i Uppsala - Örebro sjukvårdsregionen 2019.

Kontakt

Har du frågor kontakta din lokala nodsamordnare.

Lena Ericsson

Mobil: 0768-548830

 

 

Uppdaterat: 12 april 2022
8K8K