Kliniska studier

Den lokala noden i Sörmland är en del av Centrum för klinisk forskning i Region Sörmland och fungerar som kontakt och informationsutbytesforum. Vi är en del av Forum Mellansverige och Kliniska Studier Sverige.

Forum Mellansverige är den regionala Noden för samordning av kliniska studier och består av de sju regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro. Den Regionala Noden är en del av det Regionala Forskningsrådet (RFR).

För mer information se Kliniska Studier Sverige

     

Den lokala noden

  • Etablerar, utvecklar och underhåller nätverk för forskningssköterskor och annan forskningsfrämjande personal/forskningsombud.
  • Anordnar/förmedlar utbildning inom t.ex. GCP, statistik och vetenskapsmetodik.
  • Assisterar forskare och företag genom att identifiera intresserade prövare och kliniker.
  • Erbjuder rådgivning i frågor rörande kliniska studier.
  • Bidrar till lokal samverkan av kompetenser och resurser inom kliniska studier.
  • Administrerar Region Sörmlands projektdatabas där alla forskningsprojekt i Region Sörmland registreras och publiceras.

Den lokala noden medverkar också i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige.

Kontakta Region Sörmlands lokala nodsamordnare för ytterligare information om hur du kan få ta del av ovanstående tjänster.

Kontakt

Lokal nodsamordnare

Mobil: 0721-44 57 96 (Forskningsdirektör Region Sörmland)

Rapporter

Statistik kliniska studier - Forum Mellansverige 

Uppdaterat: 31 maj 2024
1TSF