Lokala noden Sörmland

De lokala noderna är Forum Mellansveriges direktlinje till den operativa verksamheten gällande kliniska studier och är en viktig del av informations- och kommunikationsstrukturen. Forum Mellansverige är en del av samarbetet inom Kliniska Studier Sverige.

Forum Mellansverige är den regionala Noden för samordning av kliniska studier och består av de sju regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro. Den Regionala Noden är en del av det Regionala Forskningsrådet (RFR).

För mer information se forummellansverige.se

     

Den lokala noden i Sörmland är en del av Centrum för klinisk forskning i Region Sörmland och fungerar som en lokal kontakt och informationsutbytesforum genom att:

  • Etablera, utveckla och underhålla nätverk för forskningssköterskor och annan forskningsfrämjande personal/forskningsombud.
  • Anordna/förmedla utbildning inom t.ex. GCP, statistik och vetenskapsmetodik.
  • Assistera forskare och företag att identifiera intresserade prövare och kliniker.
  • Erbjuda rådgivning i frågor rörande kliniska studier.
  • Bidra till lokal samverkan av kompetenser och resurser inom kliniska studier.
  • Administrera region Sörmlands projektdatabas där alla forskningsprojekt i region Sörmland registreras och publiceras.

Den lokala noden medverkar också i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige.

Kontakta Region Sörmlands lokala nodsamordnare Lena Eriksson för ytterligare information om hur du kan få ta del av ovanstående tjänster.

Kontakt

Lena Ericsson

Mobil: 0768-54 88 30

Rapporter

Forum Mellansverige - rapporter

Uppdaterat: 23 oktober 2022
5MSK